آرشیو

Sabrina Thompson

برقراری ارتباط میان ماهواره‌های سنجشی با استفاده از هوش مصنوعی

دانشمندان ناسا در حال توسعه نرم‌افزاری مبتنی‌بر هوش مصنوعی هستند که ماهواره‌های سنجشی کوچک از طریق آن می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و بدین شکل به جمع‌آوری داده‌ها در مورد الگوهای آب‌وهوایی در زمان‌های مختلف روز یا سال و از زوایای…