آرشیو

Karan Jani

دانشمندان در اندیشه ساخت رصدخانه امواج گرانشی روی ماه

پژوهشگران طرحی مفهومی برای ساخت رصدخانه امواج گرانشی روی ماه پیشنهاد داده‌اند که در‌ مقایسه‌‌ با سایر آشکارسازهای روی زمین بسیار بزرگ بوده و بازوهایی فوق‌العاده حساس به‌طول ۴۰ کیلومتر خواهد داشت. اَوی لوب (Avi Loeb)، ستاره‌شناس دانشگاه…