آرشیو

John Bollinger

آشکارسازی ماهیت ماده تاریک با بلور کوانتومی

دانشمندان موفق به ایجاد یک حسگر کریستال کوانتومی شدند که می‌تواند کلید تشخیص وجود ماده تاریک را درون خود داشته و از ذرات زیر اتمی تشکیل شده باشد که از طریق یک میدان الکترومغناطیسی ضعیف بر ماده تاثیر می‌گذارند. فیزیکدانان موسسه ملی…