آرشیو

Jim Fuller

حلقه‌های زحل راز پنهان‌شده زیر هزاران کیلومتر گاز را آشکار می‌کنند

دانشمندان موسسه فناوری کالیفرنیا (California Institute of Technology) آمریکا با استفاده از حلقه‌های سیاره زحل که مانند لرزه‌سنج تکان‌های هسته این سیاره را منعکس می‌کنند، به بررسی ویژگی‌های ساختاری درون این سیاره پرداختند. آن‌ها در این…