آرشیو

Carl Agee

بزرگترین شهاب‌سنگ مریخی برای اولین بار به‌نمایش گذاشته شد

بزرگترین قطعه شهاب‌سنگ از مریخ که تاکنون با زمین برخورد کرده است، برای اولین بار در موزه MMGM (سرواژه Maine Mineral and Gem) آمریکا به نمایش گذاشته شد. این سنگ مریخی به‌نام تائودنی-۰۰۲ (Taoudenni-002) که ۱۴.۵ کیلوگرم وزن دارد و عرض…