آرشیو

فیضی

کسب رتبه نخست تیم رباتیک گرمی در مسابقات هوا فضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فیضی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی گفت: در هفتمین دوره مسابقات هوا فضا که در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد در قسمت رقابت های دانشجویی 9 تیم در بخش ربات های پرنده از سراسر کشور حضور داشتند که تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی…