آرشیو

سعیدقندهاری

ایران، شجاع ترین کشور جهان

ناسا و مسئولین پروژه مارس وان، نام 705 نفر از داوطلبان سفر بی‌بازگشت به مریخ را اعلام کردند.در میان اسامی اعلام شده، از بین 9 ایرانی که در مرحله قبل انتخاب شده بودند، نام هفت نفر مشاهده می‌شوداسامی هفت ایرانی حاضر در مرحله جدید آزمایشات تیم…