1394/07/08

پرتاب موفق ماهواره اندونزی

اولین ماهواره اندونزی که در داخل کشور ساخته شده است، با موفقیت به فضا پرتاب شد. ماهواره اندونزی موسوم به LAPAN A2/Orari. به وسیله راکت هند PSLV-C30 و از مرکز فضایی ساتیش داوان به فضا پرتاب شد.این ماهواره جایگزین ماهواره LAPAN A1/Tubsat شد که در سال 2007 به فضا پرتاب شده بود. ماهواره LAPAN A2/Orari به...
پرتاب موفق ماهواره اندونزی
اولین ماهواره اندونزی که در داخل کشور ساخته شده است، با موفقیت به فضا پرتاب شد. ماهواره اندونزی موسوم به LAPAN A2/Orari. به وسیله راکت هند PSLV-C30 و از مرکز فضایی ساتیش داوان به فضا پرتاب شد.این ماهواره جایگزین ماهواره LAPAN A1/Tubsat شد که در سال 2007 به فضا پرتاب شده بود. ماهواره LAPAN A2/Orari به منظور نظارت بر زمین، حرکات کشتی ها، منابع دریایی، اکتشافات ماهیگیری، کاهش فاجعه ها، سیل و همچنین نظارت بر تغییرات دریا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
منبع: business-standard

ماهواره‌بر و پرتاب |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

کمک فن‎‌آوری فضایی به استخراج نفت

فن‌آوری‌ها و طرح‌های جدید با استفاده از نمونه‌های بهترین روش‌های عملی شده در صنایع فضایی، هوانوردی و علوم کامپیوتر در پی دستیابی به میلیاردها بشکه نفت در میادین نفتی کوچکی از دریای شمال است.