1394/07/05

ارسال باکتری به لبه فضا

کشف حیات در سیاه دیگر و آلوده کردن آن با میکروب های مزاحم ما، یکی از کابوس های ناسا است. ناسا به منظور بررسی اینکه چطور زمینی های تک سلولی می توانند به مریخ بروند و در سیاره دیگر زنده بمانند، جعبه ای را که حاوی باکتری هایی است را به همراه بالن به لبه فضا ارسال خواهد کرد. هنگامی که بالن به ارتفاع مورد...
ارسال باکتری به لبه فضا

کشف حیات در سیاه دیگر و آلوده کردن آن با میکروب های مزاحم ما، یکی از کابوس های ناسا است. ناسا به منظور بررسی اینکه چطور زمینی های تک سلولی می توانند به مریخ بروند و در سیاره دیگر زنده بمانند، جعبه ای را که حاوی باکتری هایی است را به همراه بالن به لبه فضا ارسال خواهد کرد. هنگامی که بالن به ارتفاع مورد نظر برسد، جعبه باز خواهد شد و آزمایش ناسا بر روی باکتری ها آغاز خواهد شد.

منبع: gizmodo

کاوش‌های فضایی |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

کمک فن‎‌آوری فضایی به استخراج نفت

فن‌آوری‌ها و طرح‌های جدید با استفاده از نمونه‌های بهترین روش‌های عملی شده در صنایع فضایی، هوانوردی و علوم کامپیوتر در پی دستیابی به میلیاردها بشکه نفت در میادین نفتی کوچکی از دریای شمال است.