پایش غلظت کلروفیل سطح آب خلیج فارس و دریای عمان با ماهواره

اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران با استفاده از فناوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای، میانگین غلظت کلروفیل سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان را از ابتدای سال تا نیمه مرداد۱۴۰۰ پایش و منتشر کرد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد میانگین غلظت کلروفیل در سطح آب خلیج فارس از دریای عمان بیشتر بوده که احتمالا ناشی از ورود آلودگی‌های مختلف به خلیج فارس و عدم جریان مناسب آب در این منطقه است.

همچنین تصاویر مذکور نشان می‌دهد غلظت کلروفیل در نواحی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان بیشتر است که این موضوع می‌تواند ناشی از ورود آلودگی‌های مختلف از طریق رودخانه‌ها و فاضلاب‌های مختلف صنعتی، شهری و کشاورزی باشد. این تصاویر با بهره‌گیری از حسگر مودیس (MODIS) تهیه شده‌اند که روی دو ماهواره سنجشی ترا (Terra) و آکوا (Aqua) ناسا نصب هستند.

ChlorophyllOman KhalijFars 01
تغییرات میانگین غلظت کلروفیل سطح آب خلیج فارس از ابتدای سال تا نیمه مرداد۱۴۰۰

سامانه پایش ماهواره‌ای پهنه‌های آبی و مقادیر فیزیکی و کیفی آب در سطح کشور به‌نام «سامانه پایش ماهواره‌ای کرانه»، توسط سازمان فضایی ایران و با بهره‌گیری از توانمندی بخش خصوصی توسعه داده شده است. بر‌این‌اساس با استفاده از سامانه مذکور میانگین غلظت کلروفیل سطح آب خلیج فارس و دریای عمان به‌طور مجزا استخراج شد. میزان کلروفیل یکی از مقادیر کاربردی در امور دریایی و شیلات بوده که افزایش آن برای کیفیت آب مضر است.

ChlorophyllOman KhalijFars 02
تغییرات میانگین غلظت کلروفیل سطح آب دریای عمان از ابتدای سال تا نیمه مرداد۱۴۰۰
ChlorophyllOman KhalijFars 03
نقشه میزان غلظت کلروفیل سطح آب خلیج فارس در ۱۷مرداد۱۴۰۰
ChlorophyllOman KhalijFars 04
نقشه میزان غلظت کلروفیل سطح آب دریای عمان در ۱۵مرداد۱۴۰۰
منبع isa
نوشته‌های که ممکن است علاقه‌مند باشید :
ارسال یک پاسخ