ماه چه رنگی است؟

ماه چه رنگی است؟ رنگ ماه بستگی به شب دارد. در خارج از جو زمین، ماه تاریک که با انعکاس نور خورشید می‌درخشد به‌ رنگ خاکستری مایل به قهوه‌ای بسیار زیبایی دیده می‌شود. اما ماه در داخل جو زمین نیز می‌تواند به رنگ‌های متفاوتی دیده شود.
این تصویر متمایز مجموعه‌ای از رنگ‌های ظاهری ماه بدر را نشان می‌دهد که مارسلا جولیا پیس (Marcella Giulia Pace)، منجم ایتالیایی، در مدت ۱۰ سال از مکان‌های مختلف در سراسر ایتالیا ثبت کرده است.