سفر در آسمان؛ پدیده‌های رصدی مرداد۹۹

مریم فخیمی: با آغاز فصل تابستان و البته دوران قرنطینه، علاقه‌مندان به آسمان شب فراغت بیشتری برای رصد آسمان خواهند داشت. اگرچه ستارگان چندان درخشانی در آسمان این فصل نمی‌بینیم، اما مثلث تابستانی، صورت فلکی عقرب (Scorpius) و سیاره‌های درخشان ازجمله دیدنی‌های بارز آسمان مرداد است.


با تاریک شدن هوا مثلث بزرگی در آسمان قابل تشخیص می‌باشد که به مثلث تابستانی معروف است. ستارگان این مثلث به سه صورت فلکی مختلف تعلق دارند. در سمت جنوب، صورت فلکی شکوهمند عقرب تکیه بر آسمان زده است. درخشان‌ترین ستاره آن قلب‌العقرب (Antares) یک غول سرخ رنگ است.

پدیده‌های رصدی مرداد۹۹

این پدیده‌ها با چشم غیرمسلح قابل رؤیت هستند:

۶مرداد: ماه در تربیع اول، ساعت ۱۷:۰۳

۸ و ۹مرداد: اوج بارش شهابی دلتا دلوی(Delta Aquarids) است، با نرخ ساعتی سَرسویی ۲۰ شهاب

۱۱مرداد: مقارنه ماه و سیاره مشتری با جدایی زاویه‌ای ۱.۵ درجه: بعد از نیمه‌شب به‌سمت جنوب بنگرید

۱۲مرداد: مقارنه ماه و سیاره زحل با جدایی زاویه‌ای ۲.۳ درجه؛ بعد از نیمه‌شب به‌سمت جنوب نگاه کنید

۱۳مرداد: ماه کامل، ساعت ۲۰:۳۰

۱۹مرداد: مقارنه ماه و سیاره مریخ با جدایی زاویه‌ای ۰.۸ درجه؛ حوالی ساعت ۲ بعد از نیمه‌شب جنوب‌شرق را تماشا کنید

۲۱مرداد: ماه در تربیع دوم، ساعت ۲۱:۱۵

۲۲مرداد: اوج بارش شهابی بَرساوُشی (Perseids) با نرخ ساعتی سرسویی ۶۰ شهاب

۲۵مرداد: در شرق آسمان و ساعاتی پیش از طلوع آفتاب شاهد مقارنه ماه و سیاره زهره خواهید بود

۳۰مرداد: هلال ماه نو محرم

وضعیت سیاره‌ها


سیاره زیبای زهره با درخشش چشم‌نواز خود در آسمان صبحگاهی خودنمایی می‌کند. این سیاره با قدر ۴.۲- ساعاتی پیش از طلوع آفتاب در شرق آسمان قرار دارد. ساعتی قبل از نیمه‌شب تا پیش از طلوع خورشید فرصت مناسبی برای رصد غول گازی منظومه شمسی یعنی سیاره مشتری در نیمه جنوبی آسمان است. درخشش مشتری ۲.۵- است و در صورت فلکی قوس (Sagittarius) قرار دارد.

ارباب حلقه‌ها سیاره زحل، دقایقی بعد از سیاره مشتری از جنوب‌شرق آسمان پدیدار می‌شود و تا صبح قابل رؤیت خواهد بود. درخشش زحل ۰.۵ بوده و در صورت فلکی قوس قرار دارد. سیاره سرخ‌فام مریخ را از نیمه‌شب در جنوب ‌شرق آسمان تماشا کنید؛ درخشندگی مریخ حدود ۱.۲- است.

مطالب پیشنهادی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.