آرشیو

sivan

ISRO ماهواره آب و هوا پرتاب می کند

Kiran Kumar رئیس سازمان تحقیقات فضایی هند Isro گفت: این سازمان قصد دارد یک ماهواره آب و هوا موسوم به INSAT-3DR را ماه آینده به وسیله راکت سنگین خود (GSLV-Mk II) به فضا پرتاب کند. وی افزود، این سازمان قصد دارد تعداد پرتاب های خود را افزایش…

آزمایش پیشرانش الکترونیک در ماهواره توسط هند

سازمان تحقیقات فضایی هند ISRO قصد دارد تا پیشرانش الکتریکی ماهواره را آزمایش کند. این پروژه در صورت موفقیت، طول عمر و قابلیت های ماهواره را افزایش خواهد داد. این تکنولوژی توسط واحدهای مختلف سازمان تحقیقات فضایی هند توسعه داده شده است. این…