آرشیو

pichetdurougkaveroj

همکاری تایلند و کره جنوبی در زمینه ماهواره

کره جنوبی و تایلند به منظور توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه علم و فناوری و پروژه شهر هوشمند با یکدیگر همکاری خواهند کرد. Choi Yang-hee وزیر علم و فناوری کره جنوبی، مذاکراتی را با Pichet Durongkaveroj وزیر علم و فناوری تایلند و Uttama…