آرشیو

پاگلان

نخستین مجسمه فضایی ۲۰۱۸ به آسمان می رود

هنرمندی به نام ترور پاگلان تصمیم دارد در ۲۰۱۸ نخستین ماهواره هنری دنیا را به مدار زمین بفرستد. به گفته پاگلان این ماهواره که مجسمه فضایی لقب گرفته، از سطح زمین قابل‌مشاهده خواهد بود، افراد را تشویق می‌کند تا به آسمان نگاه کنند.ماهواره…