آرشیو

مشایی

تاملی بر اظهارات متناقض مدیر مورد حمایت مشایی

پس از پرتاب ماهواره ملی فجر که حاصل زحمات متخصصان گروه فضایی صا ایران وزارت دفاع بوده است، به یکباره موضع قائم مقام سازمان فضایی تغییر کرد و طی مصاحبه ای در خبرگزاری رسمی ایرنا اعلام میدارد که برعکس این جنجال سازی های رسانه ای با انتقال…