آرشیو

محمدقصاع

معرفی کتاب در حوزه‌ی علمی‌تخیلی: «پژوهشی در ادبیات و اندیشه علمی‌تخیلی»

کتاب "پژوهشی در ادبیات و اندیشه علمی‌تخیلی" نوشته محمد قصاع در ۱۳۹۶ در دو جلد توسط نشر باژ به چاپ رسیده است. این کتاب را گرچه نمی‌توان دایره‌المعارف نامید، اما بی‌تردید کتابی جامع در حوزه ادبیات و اندیشه علمی‌تخیلی است و توانسته به عنوان…