آرشیو

محمدعارف

کشف سیارک OA3 توسط یک تیم تحقیقاتی از استان زنجان

محمدعارف عباسی آزاد امروز از کشف یک سیارک توسط تیم تحقیقاتی آوای کیهان استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: نام این سیارک کشف شده OA3 نام دارد. وی در تشریح روند کشف این سیارک توسط تیم استان زنجان، تصریح کرد: از سال 1385 کمپین بین‌المللی کشف…