آرشیو

شاطرزاده

صنعت فضا اولین قربانی برجام بود

شاطرزاده اظهار داشت: با نگاهی به تجربه عدم پرتاب مصباح و زهره به یاد عدم پیشرفت این صنعت می افتیم که پول فراوان برای این دو ماهواره هزینه شد ولی هنوز ماهواره مصباح بعد از دوازده سال در ایتالیا و زهره بعد از ده سال هنوز در روسیه است. محسن…

فرار مغزها، عقب ماندگی و وابستگی علمی از عواقب غرب‌زدگی علمی

فرار مغزها، عقب ماندگی و وابستگی علمی از عواقب غرب زدگی علمی است در دو سال اخیر 40نفر از متخصصان صنعت فضایی به آمریکا و اروپا رفته و جذب کار شده اند و کشور امارات نیز جز کشورهایی است که این متخصصان را جذب کرده است. یکی از علائم پیشرفت و…

سکوت در بخش فضایی ایران

محسن شاطرزاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه فضایی با بیان اینکه وزیر ارتباطات و مشاوران ویژه فضایی او اعتقادی به برنامه فضایی ندارند گفت: با نهایت تاسف باید گفت که این بهم ریختگی تشکیلات فضایی و سردرگمی ها و اصطکاک های درون سازمانی ایجاد شده باعث…