آرشیو

بهرامي

ضرورت استفاده صلح آميز از فضا به عنوان ميراث بشريت

رئيس سازمان فضايي ايران گفت: بايد از فضا به عنوان ميراث بشريت در مقاصد صلح آميز و بدون هرگونه تبعيض استفاده شود.بهرامي در شصتمين اجلاس کميته اصلي استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو (کوپوس) که در مقر سازمان ملل متحد در وين برگزار شد با ارائه…