آرشیو رده

علم و دانش

کسب مقام‌ برتر علمی و پژوهشی کشور توسط دانش‌آموزان تویسرکان

جواد اسدبیگی امروز از کسب رتبه سوم کشوری هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی توسط دانش‌آموز تویسرکانی خبر داد و اظهار کرد: علی قهرمانی دانش‌آموز سال سوم انسانی از دبیرستان نمونه دولتی شهید بهشتی تویسرکان با ارائه طرح «نوشتن در تاریکی» در جشنواره…

چرا پیدا کردن «شهاب سنگ» اهمیت دارد؟

دکتر نادر حقیقی پور، استاد ایرانی موسسه نجوم دانشگاه هاوایی و موسسه اخترزیست شناسی ناسا درگفتگو با سیناپرس، درباره اهمیت پیدا کردن شهاب سنگ هایی که با زمین برخورد می کنند، گفت: برخی از شهاب سنگ ها ارزش علمی دارند به طوریکه می توان محتویات…