1397/04/22

کوتاه و خواندنی، نخستین زن فضانورد آمریکایی کیست؟

سالی راید (Sally Ride)، نخستین فضانورد زن آمریکایی در ۲۶ مه ۱۹۵۱ متولد شد. وی دارای دکترای فیزیک است. سالی راید ، در ۱۹۷۸به جرگه فضانوردان پیوست و تا زمان کناره‌گیری از پروازهای فضایی در دو ماموریت شرکت کرد. نخستین پرواز فضایی او در ژوئن ۱۹۸۳ همراه چهار کیهان نورد دیگر انجام شد. با انجام این پرواز نام...
کوتاه و خواندنی، نخستین زن فضانورد آمریکایی کیست؟

سیروس برزو: سالی راید (Sally Ride)، نخستین فضانورد زن آمریکایی در ۲۶ مه ۱۹۵۱ متولد شد. وی دارای دکترای فیزیک است. سالی راید ، در ۱۹۷۸به جرگه فضانوردان پیوست و تا زمان کناره‌گیری از پروازهای فضایی در دو ماموریت شرکت کرد. نخستین پرواز فضایی او در ژوئن ۱۹۸۳ همراه چهار کیهان نورد دیگر انجام شد. با انجام این پرواز نام سالی راید به عنوان نخستین فضانورد زن آمریکا به ثبت رسید. سفر بعدی و آخرین پرواز فضایی راید در اکتبر ۱۹۸۴ صورت گرفت در این سفر شش کیهان نورد از جمله یک زن فضانورد دیگر راید را همراهی کردند.
سالی راید پس از انفجار فضاپیمای چلنجر در ۱۹۸۶ به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی و فنی بررسی کننده علل انفجار انتخاب شد.

فضانوردی و سرنشین‌دار | آموزش |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

ناسا بر سر دو راهی چه کنم؟!!!

براساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان فضایی آمریکا (NASA) پرواز سه فضاپیمای جدید آمریکا که هر سه, متعلق به بخش خصوصی است از اواخر امسال وارد عمل خواهند شد این در حالی است که پرواز کیهانوردان آمریکایی با زمین‌گیر شدن شاتل در ۲۰۱۱ به‌طور کامل با ناوهای روسی سایوز انجام می‌شود و مقاطعه‌کاران ناسا که حتی قبل از بازنشسته شدن شاتل، فعالیت برای ساخت ناو سرنشیندار جدیدی را آغاز کرده بودند متعهد شدند ظرف سه تا چهار سال ناو سرنشیندار جدید را در اختیار ناسا بگذارند.