1394/07/08

پرتاب بیستمین ماهواره ناوبری چین

چین یک ماهواره نسل جدید را به فضا پرتاب کرد که این ماهواره شبکه موقعیت یابی و ناوبری جهانی را پشتیبانی خواهد کرد. این ماهواره از مرکز پرتاب ماهواره در جنوب غربی استان سیچوان به وسیله راکت Long March-3Bبه فضا پرتاب شد که بیستمین ماهواره از سیستم ماهواره ای ناوبری بیدو BeiDou Navigation Satellite System...
پرتاب بیستمین ماهواره ناوبری چین
چین یک ماهواره نسل جدید را به فضا پرتاب کرد که این ماهواره شبکه موقعیت یابی و ناوبری جهانی را پشتیبانی خواهد کرد. این ماهواره از  مرکز پرتاب ماهواره در جنوب غربی استان سیچوان به وسیله راکت  Long March-3Bبه فضا پرتاب شد که بیستمین ماهواره از سیستم ماهواره ای ناوبری بیدو BeiDou Navigation Satellite System (BDS)محسوب می شود. براساس این گزارش، دولت چین قصد دارد تا سال 2018 خدمات «Belt and Road» خود را فعال کرده و آن را تا 2020 جهانی کند.
منبع: chinadaily

ماهواره‌بر و پرتاب |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

کمک فن‎‌آوری فضایی به استخراج نفت

فن‌آوری‌ها و طرح‌های جدید با استفاده از نمونه‌های بهترین روش‌های عملی شده در صنایع فضایی، هوانوردی و علوم کامپیوتر در پی دستیابی به میلیاردها بشکه نفت در میادین نفتی کوچکی از دریای شمال است.