1394/07/08

رییس سازمان فضایی ایران: نگاه سنتی به صنایع فضایی را تغییر می دهیم

دکتر محسن بهرامی درگفتگو با خبرنگار وزارت ارتباطات درآخرین روز تلکام 2015 گفت: برای اصلاح ساختارها برنامه های وسیعی داریم و سعی می کنیم دید سنتی از صنایع فضایی را تغییر داده و نگاه کاربردی دراین حوزه را اشاعه دهیم. وی براستفاده بهینه از فناوری های فضایی و سرمایه گذاری در این خصوص تاکید کرد وادامه...
رییس سازمان فضایی ایران: نگاه سنتی به صنایع فضایی را تغییر می دهیم

داخلی |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

معرفی بازی؛ با شبیه‌ساز فضایی اوربیتر، در فضا سفر کنید

اگر به دنبال یک بازی فضایی هستید که باعث می شود احساس کنید که فرمانده یک سفینه هستید، باید اوربیتر را در رایانه خود نصب کنید. Orbiter یک شبیه‌ساز فضایی سه بعدی است که در آن محیطی کاملا واقع گرایانه از فضا ترسیم شده است.