1394/02/22

پنتاگون: چین در حال توسعه سلاح‌های ضد ماهواره‌ای

وزارت دفاع آمریکا به افزایش توانمندیهای چین در حوزه فضا هشدار داد و این توانمندی را تهدیدی برای منافع ایالات متحده خواند. پنتاگون تاکید کرد: چین رو به رشدترین برنامه فضایی در جهان را در اختیار دارد و هشدار داد که پکن «در حال توسعه مجموعه‌ای از توانمندیها است که هدف از طراحی آنها محدود کردن قابلیتهای...
پنتاگون: چین در حال توسعه سلاح‌های ضد ماهواره‌ای
وزارت دفاع آمریکا به افزایش توانمندیهای چین در حوزه فضا هشدار داد و این توانمندی را تهدیدی برای منافع ایالات متحده خواند. پنتاگون تاکید کرد: چین رو به رشدترین برنامه فضایی در جهان را در اختیار دارد و هشدار داد که پکن «در حال توسعه مجموعه‌ای از توانمندیها است که هدف از طراحی آنها محدود کردن قابلیتهای کشورهای متخاصم است که این موضوع توسعه سلاحهای انرژی محور و پارازیتهای ماهواره‌ای را هم دربرمی‌گیرد».

جنگ‌های فضایی |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

فضا در قاب هنر؛ منظومه شمسی