1394/02/05

کنفرانس ملی هوا‌شناسی در دانشگاه یزد برگزار شد

نوریان رئیس انجمن هوا‌شناسی ایران تصریح کرد: هوا‌شناسی از علومی است که با بخش‌های وابسته رابطه دارد و در این راستا نیز باید در بخش‌های مختلف حضور داشته باشد، اما متاسفانه امروز این جضور ناچیز است و خود را نیز به فضا و ماهواره وابسته کرده است. نوریان گفت: یزد جز جاهایی بوده است که مرکز بارورسازی ابر‌ها...
کنفرانس ملی هوا‌شناسی در دانشگاه یزد برگزار شد
نوریان رئیس انجمن هوا‌شناسی ایران تصریح کرد: هوا‌شناسی از علومی است که با بخش‌های وابسته رابطه دارد و در این راستا نیز باید در بخش‌های مختلف حضور داشته باشد، اما متاسفانه امروز این جضور ناچیز است و خود را نیز به فضا و ماهواره وابسته کرده است. نوریان گفت: یزد جز جاهایی بوده است که مرکز بارورسازی ابر‌ها بوده و اولین مرکز نیز در اینجا شکل گرفت که در این راستا داده‌های ماهواره‌ای، داده‌های بازتحلیل شده، داده‌های شبکه‌های ایستگاه‌ها از جمله نیازهای آن است و اگر امروز ما همه این‌ها را در پژوهشکده هوا‌شناسی بوجود بیاوریم، می‌توانیم به صورت بومی آن را انجام داده و از بیگانگان بی‌نیاز شویم. 

داخلی | رویدادها |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

شامگاه سه‌شنبه تماشای عبور ایستگاه فضایی بین‌المللی را از دست ندهید!

ایستگاه فضایی بین‌المللی یا ISS (سرواژه International Space Station) شامگاه سه‌شنبه ۱۹‌آذر‌۱۳۹۸ از فراز کشورمان عبور می‌کند و بسیار درخشان دیده می‌شود. درخشندگی ایستگاه فضایی بین‌المللی در این گذر به‌اندازه درخشندگی سیاره زهره می‌رسد که بسیار پرنور خواهد بود. زمان شروع گذر این ایستگاه از فراز تهران ساعت ۱۷:۵۱ خواهد بود و به مدت ۳ دقیقه طول می‌کشد.