1394/02/05

کنفرانس ملی هوا‌شناسی در دانشگاه یزد برگزار شد

نوریان رئیس انجمن هوا‌شناسی ایران تصریح کرد: هوا‌شناسی از علومی است که با بخش‌های وابسته رابطه دارد و در این راستا نیز باید در بخش‌های مختلف حضور داشته باشد، اما متاسفانه امروز این جضور ناچیز است و خود را نیز به فضا و ماهواره وابسته کرده است. نوریان گفت: یزد جز جاهایی بوده است که مرکز بارورسازی ابر‌ها...
کنفرانس ملی هوا‌شناسی در دانشگاه یزد برگزار شد
نوریان رئیس انجمن هوا‌شناسی ایران تصریح کرد: هوا‌شناسی از علومی است که با بخش‌های وابسته رابطه دارد و در این راستا نیز باید در بخش‌های مختلف حضور داشته باشد، اما متاسفانه امروز این جضور ناچیز است و خود را نیز به فضا و ماهواره وابسته کرده است. نوریان گفت: یزد جز جاهایی بوده است که مرکز بارورسازی ابر‌ها بوده و اولین مرکز نیز در اینجا شکل گرفت که در این راستا داده‌های ماهواره‌ای، داده‌های بازتحلیل شده، داده‌های شبکه‌های ایستگاه‌ها از جمله نیازهای آن است و اگر امروز ما همه این‌ها را در پژوهشکده هوا‌شناسی بوجود بیاوریم، می‌توانیم به صورت بومی آن را انجام داده و از بیگانگان بی‌نیاز شویم. 

داخلی | رویدادها |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

تهیه نقشه دمای مزارع از طریق فضا به افزایش تولید منجر خواهد شد

دانشمندان در حال توسعه یک سامانه ماهواره‌ای هستند که دمای هر مزرعه را از فضا ثبت خواهد کرد. هدف٬ بررسی دمای زمین‌های کشاورزی برای رسیدن به تخمین مصرف آب توسط گیاهان و میزان تبخیر آب در مزارع است. این داده‌ها همچنین به نظارت بر میزان آب موجود برای کشت محصولات و وضع زمین‌ها در شرایط خشکسالی کمک خواهد کرد.