1393/12/18

آماده‌سازی ماهواره GÖKTÜRK-1 برای تست‌های زیست محیطی

ماهواره رصدگر زمین GÖKTÜRK-1 متعلق به ترکیه، با اهداف نظامی و غیر نظامی به منظور انجام تست‌های زیست محیطی به فضا پرتاب خواهد شد. کمپین تست‌های زیست محیطی این ماهواره در مجمع تست و یکپارچه‌سازی سیستم‌های فضایی- AIT انجام خواهد شد.
آماده‌سازی ماهواره GÖKTÜRK-1 برای تست‌های زیست محیطی
ماهواره رصدگر زمین GÖKTÜRK-1 متعلق به ترکیه، با اهداف نظامی و غیر نظامی به منظور انجام تست‌های زیست محیطی به فضا پرتاب خواهد شد. کمپین تست‌های زیست محیطی این ماهواره در مجمع تست و یکپارچه‌سازی سیستم‌های فضایی- AIT انجام خواهد شد.
منبع: satnews

خدمات و کاربردها |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

کوتاه و خواندنی، نخستین ماهواره مخابراتی – تجاری چه وقت به فضا پرتاب شد؟

نخستین ماهواره‌ای که به عنوان یک ماهواره مخابراتی-تجاری در مدار ۳۶هزار کیلومتری زمین قرار گرفت ارلی برد (Early bird) نام داشت و بعدها به « اینتلست-۱ (Intelsat-1) معروف شد. این ماهواره ۳۹کیلوگرمی به شکل استوانه ای به قطر ۷۲سانتی متر و ارتفاع ۵۹سانتی متر ساخته شده بود. ارلی برد در ۲۸ژوئیه ۱۹۶۵ از کیپ کاناورال با یک ماهواره‌بر دلتا (Delta) به فضا پرتاب شد. این سفینه توانایی رله یک کانال تلویزیونی و ۲۴۰کانال تلفن داشت. ارلی برد حدود یک سال و نیم به فعالیت ادامه داد.