1393/12/18

آماده‌سازی ماهواره GÖKTÜRK-1 برای تست‌های زیست محیطی

ماهواره رصدگر زمین GÖKTÜRK-1 متعلق به ترکیه، با اهداف نظامی و غیر نظامی به منظور انجام تست‌های زیست محیطی به فضا پرتاب خواهد شد. کمپین تست‌های زیست محیطی این ماهواره در مجمع تست و یکپارچه‌سازی سیستم‌های فضایی- AIT انجام خواهد شد.
آماده‌سازی ماهواره GÖKTÜRK-1 برای تست‌های زیست محیطی
ماهواره رصدگر زمین GÖKTÜRK-1 متعلق به ترکیه، با اهداف نظامی و غیر نظامی به منظور انجام تست‌های زیست محیطی به فضا پرتاب خواهد شد. کمپین تست‌های زیست محیطی این ماهواره در مجمع تست و یکپارچه‌سازی سیستم‌های فضایی- AIT انجام خواهد شد.
منبع: satnews

خدمات و کاربردها |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

فضا در قاب هنر؛ منظومه شمسی