1393/12/16

شناور در اقیانوس آسمان

انسان همواره آرزوی پرواز را در سر می‌پرورانده است. آثار نوشتاری و غیرنوشتاری به‌جامانده، حاکی از آن است که او شیفته پرواز بوده و برای تحقق‌بخشیدن به این رؤیای خود، بسیار تلاش کرده است. با اینکه پرواز جاه‌طلبانه انسان به ماه، هزینه‌های بسیاری زیادی را دربر داشت، اما پس از آن بود که جهش بزرگ فناوری در...
شناور در اقیانوس آسمان
انسان همواره آرزوی پرواز را در سر می‌پرورانده است. آثار نوشتاری و غیرنوشتاری به‌جامانده، حاکی از آن است که او شیفته پرواز بوده و برای تحقق‌بخشیدن به این رؤیای خود، بسیار تلاش کرده است. با اینکه پرواز جاه‌طلبانه انسان به ماه، هزینه‌های بسیاری زیادی را دربر داشت، اما پس از آن بود که جهش بزرگ فناوری در سراسر جهان به‌خصوص آمریکا رخ داد به‌گونه‌ای که این فعالیت‌های فضایی، در رقم‌زدن جهانی مرفه‌تر و زندگی آسان‌تر برای بشر بسیار مؤثر واقع شد.

نجوم |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

تهیه نقشه دمای مزارع از طریق فضا به افزایش تولید منجر خواهد شد

دانشمندان در حال توسعه یک سامانه ماهواره‌ای هستند که دمای هر مزرعه را از فضا ثبت خواهد کرد. هدف٬ بررسی دمای زمین‌های کشاورزی برای رسیدن به تخمین مصرف آب توسط گیاهان و میزان تبخیر آب در مزارع است. این داده‌ها همچنین به نظارت بر میزان آب موجود برای کشت محصولات و وضع زمین‌ها در شرایط خشکسالی کمک خواهد کرد.