1393/12/16

شناور در اقیانوس آسمان

انسان همواره آرزوی پرواز را در سر می‌پرورانده است. آثار نوشتاری و غیرنوشتاری به‌جامانده، حاکی از آن است که او شیفته پرواز بوده و برای تحقق‌بخشیدن به این رؤیای خود، بسیار تلاش کرده است. با اینکه پرواز جاه‌طلبانه انسان به ماه، هزینه‌های بسیاری زیادی را دربر داشت، اما پس از آن بود که جهش بزرگ فناوری در...
شناور در اقیانوس آسمان
انسان همواره آرزوی پرواز را در سر می‌پرورانده است. آثار نوشتاری و غیرنوشتاری به‌جامانده، حاکی از آن است که او شیفته پرواز بوده و برای تحقق‌بخشیدن به این رؤیای خود، بسیار تلاش کرده است. با اینکه پرواز جاه‌طلبانه انسان به ماه، هزینه‌های بسیاری زیادی را دربر داشت، اما پس از آن بود که جهش بزرگ فناوری در سراسر جهان به‌خصوص آمریکا رخ داد به‌گونه‌ای که این فعالیت‌های فضایی، در رقم‌زدن جهانی مرفه‌تر و زندگی آسان‌تر برای بشر بسیار مؤثر واقع شد.

نجوم |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

سالیوت-۱ نخستین ایستگاه فضایی جهان

اولین ایستگاه مداری جهان روز ۱۹ آوریل ۱۹۷۱ موشک پروتون از پایگاه بایکونور به فضا پرتاب شد. تا آن زمان هیچ سفینه‌ای با چنین ابعاد و موقعیتی به فضا پرتاب نشده بود. هدف از پرتاب سالیوت، آزمایش سامانه‌های ایستگاه فضایی و انجام پژوهش‌ها و آزمایش‌های مختلف درزمینه طولانی شدن مدت اقامت انسان در فضا بود.