1393/12/01

بازسازی ایستگاه بین المللی فضایی

فضانوردان ساکن ایستگاه بین المللی فضایی، در حال بازسازی و ایجاد تغییرات در این ایستگاه می باشند. به نظر می رسد این تغییرات به منظور تصمیم ناسا مبنی بر ارسال تاکسی های فضایی به ایستگاه بین المللی باشد.به همین دلیل باید دو سکوی پهلوگیری در کنار این ایستگاه تعبیه شود.
بازسازی ایستگاه بین المللی فضایی
فضانوردان ساکن ایستگاه بین المللی فضایی، در حال بازسازی و ایجاد تغییرات در این ایستگاه می باشند. به نظر می رسد این تغییرات به منظور تصمیم ناسا مبنی بر ارسال تاکسی های فضایی به ایستگاه بین المللی باشد.به همین دلیل باید دو سکوی پهلوگیری در کنار این ایستگاه تعبیه شود. 

فضانوردی و سرنشین‌دار |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

فضا در قاب هنر؛ منظومه شمسی