1393/12/01

سقوط 100تن زباله فضایی به زمین

به گزارش سازمان فضایی ناسا، در سال 2014، حدود 100 تن زباله فضایی از لایه های مدار زمین، به سطح زمین سقوط کرده است. این زباله ها شامل بخش های استفاده شده از راکت ها، ماهواره های از رده خارج شده و .. می باشد. تاکنون طرح های بساری مانند جاروبرقی فضایی برای تمیز کدن مدا زمین مطرح شده است.
سقوط 100تن زباله فضایی به زمین
به گزارش سازمان فضایی ناسا، در سال 2014، حدود 100 تن زباله فضایی از لایه های مدار زمین، به سطح زمین سقوط کرده است. این زباله ها شامل بخش های استفاده شده از راکت ها،  ماهواره های از رده خارج شده و .. می باشد. تاکنون طرح های بساری مانند جاروبرقی فضایی برای تمیز کدن مدا زمین مطرح شده است. 
منبع: tass

زباله‌های فضایی |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

فضا در قاب هنر؛ منظومه شمسی