1393/12/01

بسته تحریم‌ها در مذاکرات هسته‎ای باید یک‌جا لغو شود

ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان کرد: بنا بر اظهارات ناسا سازمان فضایی امریکا، ایران در بین کشورهای جهان بیشترین رشد علمی در هوا و فضا را داشته است و می‎بینیم که سیر خروشان جهان در مقابل امریکا حرکت می‎کنند.
بسته تحریم‌ها در مذاکرات هسته‎ای باید یک‌جا لغو شود
ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان کرد: بنا بر اظهارات ناسا سازمان فضایی امریکا، ایران در بین کشورهای جهان بیشترین رشد علمی در هوا و فضا را داشته است و می‎بینیم که سیر خروشان جهان در مقابل امریکا حرکت می‎کنند.

داخلی |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

فضا در قاب هنر؛ منظومه شمسی