1397/03/05

بریتانیا سیستم ناوبری ماهوره ای خود را به فضا پرتاب می کند

از آنجا که سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی گالیله هر چند برای تمام جهان خدمات تجاری ناوبری ارائه می‌کند اما این سامانه یک سیستم فوق امنیتی نیز می‌باشد که فقط کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند از خدمات ویژه آن استفاده کنند و از طرفی در پی تصمیم بریتانیا مبنی بر خروجش از اتحادیه اروپا، گفته می شود بریتانیا...
بریتانیا سیستم ناوبری ماهوره ای خود را به فضا پرتاب می کند

از آنجا که سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی گالیله هر چند برای تمام جهان خدمات تجاری ناوبری ارائه می‌کند اما این سامانه  یک سیستم فوق امنیتی نیز می‌باشد که فقط کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند از خدمات ویژه آن استفاده کنند و از طرفی در پی تصمیم بریتانیا مبنی بر خروجش از اتحادیه اروپا، گفته می شود بریتانیا تنها به عنوان یک کشور ثالث و با منافع کمتر می‌تواند از خدمات پروژه گالیلئو استفاده کند. از این رو  بنابر اخبار منتشر شده، بریتانیا در نظر دارد یک سامانه ناوبری ماهواره‌ای را به عنوان رقیبی برای پروژه گالیله اتحادیه اروپا راه اندازی کند  ولی هنوز اطلاعات دقیقی در این خصوص منتشر نشده است.
گفتنی است گرگ کلارک (Greg Clark ) ، به عنوان وزیر اقتصاد قرار است پیگیر این موضوع باشد که آیا دولت می تواند مبلغ ۱.۴ میلیارد یورویی را که از سال ۲۰۰۳ بر روی این پروژه هزینه کرده است را پس بگیرد یا خیر.

منبع: Telegraph

ناوبری فضایی | دیپلماسی فضایی |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

کاتالوگ مرجعی از اثرات اجرام منظومه شمسی ایجاد شد

تیمی از اخترشناسان در موسسه کارل سیگن دانشگاه کرنل اقدام به طراحی یک کاتالوگ مرجع از انعکاس هندسی و طیف ۱۹ جرم سماوی کردند که نشان‌دهندۀ تنوع اجرام در منظومه شمسی است: ۸ سیاره، از سنگی گرفته تا گازی؛ ۹ قمر، از یخی گرفته تا گسیل کننده گدازه؛ و ۲ سیاره کوتوله (سرس و پلوتو). اخترشناسان با مقایسه طیف‌های مشاهده‌شده و سپیدایی سیاره‌های فراخورشیدی خواهند توانست ویژگی‌های آن‌ها را تعیین کنند.