1397/03/05

برگزاری کارگاه آموزشی ناوبری ماهواره ای و کاربردهای آن

کارگاه آموزشی دو روزه "ناوبری ماهواره ای و کاربردهای NavIC" در تاریخ پنج تا ششم آوریل سال جاری در هند برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه ایجاد آگاهی در مورد پتانسیل و کاربردهای سامانه ماهواره‌ای ناوبری منطقه‌ای هند ( IRNSS: Indian Regional Navigational Satellite) و توسعه دانش و مهارت های لازم برای...
برگزاری کارگاه آموزشی ناوبری ماهواره ای و کاربردهای آن
کارگاه آموزشی دو روزه "ناوبری ماهواره ای و کاربردهای NavIC" در تاریخ پنج تا ششم آوریل سال جاری در هند برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه ایجاد آگاهی در مورد پتانسیل و کاربردهای سامانه ماهواره‌ای ناوبری منطقه‌ای هند ( IRNSS: Indian Regional Navigational Satellite)  و توسعه دانش و مهارت های لازم برای کاربردهای متنوع سامانه موقعیت‌یابی داخلی هند (NavIC) عنوان شده بود. سامانه NavIC در حال حاضر به لحاظ دقت سنجی مورد آزمایش قرار دارد و سال آینده عموم به آن دسترسی خواهند داشت. این سامانه، توسط مرکز کاربرد فضایی هند که در احمدآباد واقع‌شده، طراحی‌شده است. 
 
منبع: spaceref

ناوبری فضایی | رویدادها |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

فضا در قاب هنر؛ منظومه شمسی