1393/11/15

وزير ارتباطات بر ساماندهي فعاليتهاي سازمان فضايي ایران تاكيد كرد

به گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات: فعاليت هاي سازمان فضايي در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات علاوه بر رفع نيازهاي مخابراتي و سنجش از راه دور، لازم است كليه بخش هايي كه نيازمند خدمات فضايي هستند را پشتيباني كند.محمود واعظي اظهار داشت: سازمان فضايي براي توفيق بيشتر بايد به صورت يك سازمان چابك،...
وزير ارتباطات بر ساماندهي فعاليتهاي سازمان فضايي ایران تاكيد كرد
به گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات: فعاليت هاي سازمان فضايي در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات علاوه بر رفع نيازهاي مخابراتي و سنجش از راه دور، لازم است كليه بخش هايي كه نيازمند خدمات فضايي هستند را پشتيباني كند.محمود واعظي اظهار داشت: سازمان فضايي براي توفيق بيشتر بايد به صورت يك سازمان چابك، نقش حاكميتي داشته و به صورت چتر حمايتي بر فعاليت‌هاي فضايي كشور اعم از دانشگاهي، مراكز پژوهشي و شركت هاي خصوصي عمل كند. وي با تاكيد بر اهميت همكاري هاي بين المللي در عرصه فضايي اظهار داشت: همكاري بين المللي از الزامات فعاليتهاي فضايي است و از اين رو، برنامه ريزي جهت حضور در سازمان هاي منطقه اي و بين المللي ماهواره اي و فضايي امري ضروري است كه پيگيري مي شود. 
منبع: مهر

داخلی | دیپلماسی فضایی |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

کوتاه و خواندنی، نخستین ماهواره مخابراتی – تجاری چه وقت به فضا پرتاب شد؟

نخستین ماهواره‌ای که به عنوان یک ماهواره مخابراتی-تجاری در مدار ۳۶هزار کیلومتری زمین قرار گرفت ارلی برد (Early bird) نام داشت و بعدها به « اینتلست-۱ (Intelsat-1) معروف شد. این ماهواره ۳۹کیلوگرمی به شکل استوانه ای به قطر ۷۲سانتی متر و ارتفاع ۵۹سانتی متر ساخته شده بود. ارلی برد در ۲۸ژوئیه ۱۹۶۵ از کیپ کاناورال با یک ماهواره‌بر دلتا (Delta) به فضا پرتاب شد. این سفینه توانایی رله یک کانال تلویزیونی و ۲۴۰کانال تلفن داشت. ارلی برد حدود یک سال و نیم به فعالیت ادامه داد.