1393/11/14

الميادين: پرتاب ماهواره، داراي پيامهايي براي داخل و خارج بود

"نورالدين الدغير" خبرنگار شبکه الميادين گزارش داد: ماهواره جديد ايران با نام فجر به فضا پرتاب شد. اين، چهارمين ماهواره ايران است که وارد جو مي شود هرچند پرتاب اين ماهواره در برنامه ها و طرح هاي فضايي ايران پيش بيني شده بود اما کساني که تحرکات ايران را رصد مي کنند ساکت نمي نشينند و چشمانشان را به موشک...
الميادين: پرتاب ماهواره، داراي پيامهايي براي داخل و خارج بود
"نورالدين الدغير" خبرنگار شبکه الميادين گزارش داد: ماهواره جديد ايران با نام فجر به فضا پرتاب شد. اين، چهارمين ماهواره ايران است که وارد جو مي شود هرچند پرتاب اين ماهواره در برنامه ها و طرح هاي فضايي ايران پيش بيني شده بود اما کساني که تحرکات ايران را رصد مي کنند ساکت نمي نشينند و چشمانشان را به موشک حامل ماهواره خواهند دوخت. موشک حامل اين ماهواره نشان مي دهد که صنعت موشک سازي در ايران تا چه حد پيشرفت کرده است. حتي آمريکا تاکنون بارها تلاش کرد تا مساله موشک هاي ايران را در مذاکرات هسته اي مطرح کند که اين موضوع از سوي تهران رد شد. ايجاد يک ايستگاه فضايي در برنامه هاي ايران وجود دارد و قرار است ماهواره طلوع در مدار 700 کيلومتري بالا رود.
منبع: زنگ خبر

داخلی | ماهواره‌بر و پرتاب |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

معرفی مراکز ترویج فضای جهان؛ مرکز نجوم و علوم فضایی شارجه

مرکز نجوم و علوم فضایی شارجه (SCASS) اواخر بهار ۲۰۱۵ در دانشگاه شارجه گشایش یافت. این مرکز دارای چندین نمایشگاه برای نمایش سهم مسلمانان در پیشرفت نجوم، تاریخچه تلسکوپ‌ها، ماهواره‌ها و همچنین اکتشافات فضایی است.