1393/11/14

چرا سیستم نظارت فضایی آمریکا پرتاب ماهواره فجر را تایید نمی کند؟

سیستم نظارت فضایی آمریکا US Space Surveillance System که توسط فرماندهی استراتژیک پنتاگون هدایت و مدیریت می شود تا کنون تایید نکرده است که ماهواره فجر ایران در مدار زمین قرار گرفته است. این در حالیست که ماهواره فجر در روز 2 فوریه در مدار زمین قرار گرفته اما همانند دو مرحله پیش آمریکاییها از ثبت و شماره...
چرا سیستم نظارت فضایی آمریکا پرتاب ماهواره فجر را تایید نمی کند؟
سیستم نظارت فضایی آمریکا US Space Surveillance System که توسط فرماندهی استراتژیک پنتاگون هدایت و مدیریت می شود تا کنون تایید نکرده است که ماهواره فجر ایران در مدار زمین قرار گرفته است. این در حالیست که ماهواره فجر در روز 2 فوریه در مدار زمین قرار گرفته اما همانند دو مرحله پیش آمریکاییها از ثبت و شماره گذاری این قطعه در فضا سر باز زده اند و آن را به نحوی قصد دارند در این مرحله انکار نمایند اما طی روزهای آینده اخبار جدیدتری از نحوه قرار گرفتن ماهواره فجر در مدار زمین ارسال خواهد شد.

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

معرفی مراکز ترویج فضای جهان؛ مرکز نجوم و علوم فضایی شارجه

مرکز نجوم و علوم فضایی شارجه (SCASS) اواخر بهار ۲۰۱۵ در دانشگاه شارجه گشایش یافت. این مرکز دارای چندین نمایشگاه برای نمایش سهم مسلمانان در پیشرفت نجوم، تاریخچه تلسکوپ‌ها، ماهواره‌ها و همچنین اکتشافات فضایی است.