1393/11/14

انحلال سازمان فضایی موتور پیشرفت صنعت فضایی را از کار می‌اندازد

بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای تحلیلی درباره انحلال سازمان فضایی تاکید کرد: انحلال سازمان فضایی موتور پیشرفت صنعت فضایی را از کار می‌اندازد.
انحلال سازمان فضایی موتور پیشرفت صنعت فضایی را از کار می‌اندازد
بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای تحلیلی درباره انحلال سازمان فضایی تاکید کرد: انحلال سازمان فضایی موتور پیشرفت صنعت فضایی را از کار می‌اندازد. 
منبع: تسنیم

داخلی |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

بارش شهابی برساوشی امشب را از دست ندهید

حوالی مرداد هرسال با عبور زمین از میان ذرات به‌جامانده از دنباله‌داری به نام سوئیفت تاتل (Swift–Tuttle) پدیده‌ای رخ می‌دهد که به آن بارش شهابی برساوشی می‌گوییم. مطابق اعلام ناسا امسال پیک بارش شهابی برساوشی امشب است و در هر ساعت در آسمان تاریک و صاف باید شاهد درخشش ۶۰ تا ۷۰ شهاب باشیم. بارش برساوشی از زیباترین بارش‌های شهابی هرساله است که امسال شکوه و جلال آن با وضعیت محاق ماه دوچندان می‌شود. مشاهده بارش شهابی برساوشی از نیمکره شمالی تا عرض‌های جغرافیایی میانی نیمکره جنوبی میسر است. همه آنچه برای مشاهده این آتش‌بازی آسمانی مورد نیاز است، آسمانی تاریک، زمینی تخت برای استراحت کردن و اندکی صبر و تحمل است.