1397/02/01

مبارزه با سرطان با تکنولوژی تلسکوپ فضایی

آژانس تحقیقاتی هوافضای ژاپن(JAXA) با همکاری دانشگاه کیئو و توکیو قصد دارد میکروسکوپی بر پایه تکنولوژی ماهواره پرتو ایکس هیتومی به منظور شناسایی سلول های سرطانی که به سختی قابل تشخیص هستند را توسعه دهد. این پروژه در نظر دارد طی دو الی سه سال آینده یک میکروسکوپ پزشکی تولید کند که 50 برابر دقیق تر از تجهیزات...
مبارزه با سرطان با تکنولوژی تلسکوپ فضایی

آژانس تحقیقاتی هوافضای ژاپن(JAXA) با همکاری دانشگاه کیئو و توکیو قصد دارد میکروسکوپی بر پایه تکنولوژی ماهواره پرتو ایکس هیتومی (Hitomi) به منظور شناسایی سلول های سرطانی که به سختی قابل تشخیص هستند را توسعه دهد. این پروژه در نظر دارد طی دو الی سه سال آینده یک میکروسکوپ پزشکی تولید کند که 50 برابر دقیق تر از تجهیزات شناسایی تومورهای سرطانی موجود است. این میکروسکوپ برای تعیین موقعیت سلول های بنیادی سرطانی در بدن حیوانات (پس از رادیو ایزوتوپ همراه با ترکیبات شیمیایی که فقط به سلول های بنیادی سرطانی میچسبد) مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماهواره هیتومی  که با نام‌های ASTRO-H و تلسکوپ جدید پرتو ایکس نیز شناخته می‌شود، ماهواره اخترشناسی پرتو ایکس است که توسط آژانس تحقیقات هوافضای ژاپن جهت مطالعه فرایندهای بسیار پرانرژی در گیتی راه‌اندازی شده‌است. این رصدخانه فضایی به منظور تکمیل مطالعات انجام‌شده توسط ماهواره پیشرفته کیهان‌شناسی و اخترفیزیک از طریق برآورد باند پرتو ایکس بالاتر از ۱۰ الکترون‌ولت طراحی شده است.

منبع: asahi

خدمات و کاربردها | کاوش‌های فضایی |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

کاتالوگ مرجعی از اثرات اجرام منظومه شمسی ایجاد شد

تیمی از اخترشناسان در موسسه کارل سیگن دانشگاه کرنل اقدام به طراحی یک کاتالوگ مرجع از انعکاس هندسی و طیف ۱۹ جرم سماوی کردند که نشان‌دهندۀ تنوع اجرام در منظومه شمسی است: ۸ سیاره، از سنگی گرفته تا گازی؛ ۹ قمر، از یخی گرفته تا گسیل کننده گدازه؛ و ۲ سیاره کوتوله (سرس و پلوتو). اخترشناسان با مقایسه طیف‌های مشاهده‌شده و سپیدایی سیاره‌های فراخورشیدی خواهند توانست ویژگی‌های آن‌ها را تعیین کنند.