1396/09/08

سرنوشت نامعلوم ماهواره روسیه

سرانجام بعد از چند ماه انتظار ماهواره متئور ام2-1 در ساعت 08:41 روز 28 نوامبر 2017 سکوی پرتاب را در مرکز پرتاب های فضایی واستوچنی را به مقصد مدار زمین ترک گفت. تمام مراحل اولیه پرواز به طور منظم انجام شد. 9 دقیقه 23 ثانیه ماهواره و موشک فرگات که ماموریت رساندن آن به مدار بالا را بر عهده داشت از آخرین...
سرنوشت نامعلوم ماهواره روسیه

سرانجام بعد از چند ماه انتظار ماهواره متئور ام2-1 در ساعت 08:41 روز 28 نوامبر 2017 سکوی پرتاب را در مرکز پرتاب های فضایی واستوچنی را به مقصد مدار زمین ترک گفت. تمام مراحل اولیه پرواز به طور منظم انجام شد. 9 دقیقه  23 ثانیه ماهواره و موشک فرگات که ماموریت رساندن آن به مدار بالا را بر عهده داشت از آخرین طبقه موشک جدا شد و در مدار موقت قرار گرفت. طبق برنامه باید حدود 5 ساعت بعد مرحله بعدی پرواز آغاز می شد اما تنها دقایقی بعد مشخص شد که مرکز هدایت پرواز، ارتباط خود را با متئور ام2-1 از دست داده است.
بر اساس اطلاعیه روسکاسموس کارشناسان این سازمان در حال حاضر مشغول اطلاعات تجزیه و تحلیل به دست آمده هستند.

منبع: spacedaily.com

نظارت بر زمین |

نظر شما
اخبار مرتبط

ماهواره سنجشی قدرتمند روسیه آماده پرتاب از واستوچنی

1396/08/22
سخنگوی روسکاسموس اعلام کرد ماهواره "کامپوس-ب" با هواپیما به فرودگاه ایگناتف آمور واقع در پایگاه پرتاب‌های فضایی واستوچنی رسید و تحویل کارشناسان مربوطه شد تا برای آزمایش تجهیزات و آماده‌سازی...