1396/05/28

نظارت جیسون‌ها از فضا بر سطح دریا‌ها

ماهواره جیسون۳، که مجهز به یک رادار ارتفاع سنج برای تشخیص ارتفاع امواج اقیانوس و سطح دریاها است، ماموریت دارد تا تغییرات سطح آب‌های جهان را اندازه‌گیری و امکان پیش‌بینی‌های دقیق‌تر وضعیت هوا، شرایط اقیانوس‌ها و تغییرات اقلیمی را فراهم می‌کند. جیسون۳، در هنگام پرتاب وزنی در حدود ۵۱۰ کیلوگرم داشته و برای...
نظارت جیسون‌ها از فضا بر سطح دریا‌ها

ماهواره جیسون۳، که مجهز به یک رادار ارتفاع سنج برای تشخیص ارتفاع امواج اقیانوس و سطح دریاها است، ماموریت دارد تا تغییرات سطح آب‌های جهان را اندازه‌گیری و امکان پیش‌بینی‌های دقیق‌تر وضعیت هوا، شرایط اقیانوس‌ها و تغییرات اقلیمی را فراهم می‌کند. جیسون۳، در هنگام پرتاب وزنی در حدود ۵۱۰ کیلوگرم داشته و برای یک ماموریت ۵ ساله، در مداری به ارتفاع ۸۳۰ کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته است. در حالی که هدف اصلی این برنامه یک عملیات پنج ساله است، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای صورت گرفته که حداقل سه سال دوام بیاورد.

ساخت با سرمایه‌گذاری بین سه قطب فضایی ، پرتاب با پیشروترین شرکت خصوصی فضایی

ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﺟﯿﺴﻮﻥ۳ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ مشترک بین ناسا،مرکز ملی مطالعات فضایی فرانسه،اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده آمریکا و سازمان اروپایی بهره‌برداری از‌ ماهواره‌های هواشناسی است. ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺟﯿﺴﻮﻥ۳ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻣرحله‌ای ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻬﺎنی ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ‌ﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۱ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺟﯿﺴﻮﻥ-۱ و در سال ۲۰۰۸ با پرتاب جیسون۲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ . هرچند سفینه های فضایی دیگر می توانند اطلاعاتی مشابه به دست بیاورند، اما دقت هیچکدام به ماهواره های جیسون نمی رسد که دیگر اطلاعات با حاصل کار آنها سنجیده و تنظیم خواهد شد. این ماهواره، نقشه ناهمواری های سطح اقیانوس ها را از مدار 1300 کیلومتری زمین با دقت 4 سانتی متر ترسیم کند. ابزار ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﯾﮏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﺳﻨﺞ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﭘﻮﺯﯾﺪﻭﻥ۳» ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺩ ﺳﻄﺤﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺠﯿﺪ . 

گفتنی است پرتاب ماهواره‌ی جیسون3 توسط شرکت اسپیس ایکس صورت گرفت. اسپیس اکس در گذشته‌ دو بار تلاش کرده بود که مرحله اول فالکون را روی عرشه کشتی فرود آورد اما هر دو بار راکت با سرعت بیش‌ازاندازه به عرشه برخورد و منفجر شد. فرود عمودی روی سکوی شناور به خاطر مسائل مختلف از جمله حرکت سکو و کوچک بودن محل فرود بسیار سخت‌تر از فرود روی زمین است . در پرتاب نهایی این ماهواره که با موفقیت انجام شد،امکان آزمایش مجدد راکت Falcon 9 را برای شرکت خصوصی SpaceX فراهم کرد. این شرکت پس از قرار گرفتن ماهواره در مدار تلاش کرد بخش اول راکت Falcon را روی یک سکوی شناور در ساحل کالیفرنیا فرود آورد. با وجود این که فرود راکت در محل موردنظر انجام گرفت، در جریان کار یکی از پایه های فرود راکت شکست. این شرکت در ماه آویل 2015 نیز تلاش کرد بخشی از راکت را به سلامت فرود آورد؛ اما در آن آزمایش نیز به دلیل وجود اشکال فنی در یکی از دریچه ها، راکت منفجر شد.

سنجش در زمینه‌های مختلف با فناوری روز

به گفته محققان 90 درصد از گرمایی که در اثر گازهای گلخانه ای به دام می افتد، موجب افزایش دمای اقیانوس ها می شود. این افزایش دما موجب افزایش حجم آب ها و در نتیجه بالا آمدن سطح اقیانوس ها می شود. آب حاصل از ذوب شدن یخچال های طبیعی نیز موجب افزایش سطح دریاها شده و اندازه گیری دقیق سطح آب آن ها در درازمدت را به یک معیار مهم تبدیل می کند.این دو عامل در کنارهم یک ردپای جهانی از تغییرات آب و هوا در اثر عمل انسان به دست می دهند.

نظارت جیسون‌ها از فضا بر سطح دریا‌ها

از سوی دیگر، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﯼ ﻋﻈﯿﻢ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨد. این ماهواره هر ۱۰ ﺭﻭﺯ ﯾﮑ‌ﺒﺎﺭ ﻧﻘﺸﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ۹۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮس‌های ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﯾﺦ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻓﮑﺮ می‌کنند ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ ﻣﺴﻄﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﭙﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻩﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺭ ﺁن‌ها ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ پژوهشگران اقیانوس‌شناس، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﺏ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺍﺳﺖ. همانطور ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﻄﺤﯽ، ﺷﺮﺍﯾﻂ جوّ ﺑﺎﻻﯼ ﺁﻥ ﺳﻄﺢ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﻫﻢ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱﻫﺎ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻋﻤﺪﻩاﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ زمین ﺗﻮﺳﻂ جریان‌های ﺁﺑﯽ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺑﺎ جوً ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺟﻮﯼ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ.

بجز تحولات جوی، صنایع می توانند با استفاده از این ماهواره دریابند که چه زمانی شرایط برای حفاری زیر دریا یا نصب کابل های مخابراتی مناسب تر است. همچنین علاوه بر مطالعه نحوه پخش شدن آلودگی ها، این ماهواره می تواند به زیست شناسان دریایی کمک کند با مشخص کردن نقاطی که برای غذاخوردن یا تولید مثل مناسب ترند، نهنگ ها را ردیابی کنند.


Save
Save

نظارت بر زمین |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

سفر فضاپیمای BepiColumbo به سمت سیاره عطارد آغاز شد

اولین مأموریت آژانس فضایی اروپا (ESA) به سیاره عطارد بامداد روز ۲۸ مهر از پایگاه فضایی گویان فرانسه آغاز شد. فضاپیمای بپی‌کلمبو (BepiColumbo ) رأس ساعت ۵:۱۵بامداد سوار بر ماهواره‌بر آریان ۵ پرتاب شد و سفری هفت ساله را به سمت نزدیک‌ترین سیاره منظومه شمسی به خورشید آغاز کرد. فاصله زمین تا عطارد ۲۴۰میلیون کیلومتر است ولی کل سفر فضاپیمای مورد بحث به حدود 9 میلیارد کیلومتر خواهد رسید. با وجود هوای نیمه ابری، عملیات پرتاب با تلاش مشترک آژانس فضایی اروپا (ESA) و آژانس فضایی ژاپن (JAXA) به شکل بی نقصی انجام شد. دو دقیقه پس از پرتاب، دو بوستر اولیه از آریان ۵ جدا شدند. طی ۹دقیقه وظیفه موتور اصلی هم به پایان رسید و BepiColumbo سوار بر ماژول انتقال و مرحله بالایی به مدار پایینی زمین رسیدند. نهایتاً در زمان ۲۷دقیقه پس از پرتاب، فضاپیما به طور کامل از سامانه پرتاب جدا شد و سفرش را آغاز کرد. سیگنال‌های اولیه نشان می‌دهند که ماهواره مورد بحث کاملاً سالم و عملیاتی است. به خاطر نیروی گرانش عظیم خورشید، انرژی مورد نیاز برای رسیدن به عطارد تقریباً معادل انرژی برای رسیدن به پلوتو است. آریان ۵ قدرت کافی برای طی این مسیر ندارد و پیشرانه‌های یونی روی فضاپیما هم از عهده این کار بر نمی‌آیند. به همین دلیل بپی‌کلمبو مجبور است مانورهای خاصی را برای دستیابی به سرعت مورد نیاز انجام دهد. یکی از این مانورها در سال ۲۰۲۰ دور زمین انجام می‌شود، دو مورد در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ دور سیاره ناهید، و شش مانور بین سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ دور عطارد تا نهایتاً فضاپیما در تاریخ پنجم دسامبر ۲۰۲۵ در مدار مورد نظر قرار گیرد. پس از قرار گرفتن در مدار، بپی‌کلمبو به دو مدارگرد تقسیم می‌شود: مدارگرد مرکوری (MPO) متعلق به آژانس فضایی اروپا و مدارگرد مگنتوسفری مرکوری (MMO) متعلق به ژاپن. برای اولین بار است که دو فضاپیما به شکل همزمان به سمت عطارد ارسال می‌شوند تا در مورد ساختار، میدان مغناطیسی و فقدان اتمسفر این سیاره تحقیق کنند.