1398/01/21

همکاری سنجشی ایرباس با سوئد

شرکت فضایی سوئد (Swedish Space Corporation) به‌اختصار SSC قراردادی را با ایرباس به‌منظور تأسیس سرویس‌های پشتیبانی زمینی منظومه ماهواره‌های سنجشی دقیق پلیادس نئو (Pléiades Neo) امضا کردند. شرکت SSC قرار است وظایفی ازجمله پشتیبانی زمینی فراگیر را برای زمان پرتاب و فاز اولیه قرارگیری در مدار (LEOP)، پشتیبانی...
همکاری سنجشی ایرباس با سوئد

شرکت فضایی سوئد (Swedish Space Corporation) به‌اختصار SSC قراردادی را با ایرباس به‌منظور تأسیس سرویس‌های پشتیبانی زمینی منظومه ماهواره‌های سنجشی دقیق پلیادس نئو (Pléiades Neo) امضا کردند. شرکت SSC قرار است وظایفی ازجمله پشتیبانی زمینی فراگیر را برای زمان پرتاب و فاز اولیه قرارگیری در مدار (LEOP)، پشتیبانی مداوم مداری برای تله‌متری، ردیابی و کنترل (TT&C) و دریافت داده را برای این منظومه که دو ماهواره نخست آن در سال ۲۰۲۰ و دو ماهواره بعدی در سال ۲۰۲۲ به فضا پرتاب می‌گردند، بر عهده خواهد داشت. شبکه زمینی اصلی شرکت SSC برای منظومه پلیادس نئو شامل ایستگاه‌های زمینی کیرونا (Kiruna) در سوئد و اینوویک (Inuvik) در کانادا است. همچنین این گزینه در قرارداد وجود دارد که با استفاده از ایستگاه زمینی پونتا آرناس (Punta Arenas) در شیلی، حجم داده دریافتی بیشتر شود. منظومه پلیادس نئو، میزان ۲ میلیون کیلومترمربع تصویر با دقت ۳۰ سانتیمتر را در هرروز به پایگاه داده تصاویر سنجش‌ازدور ایرباس اضافه می‌کند.

منبع: spacenewsfeed

سنجش از دور | دیپلماسی فضایی |

نظر شما
اخبار مرتبط

اهمیت داده‌های سنجشی تجاری در هواشناسی

1397/12/19
مدیر جدید سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA) و رییس بازنشسته بخش علوم زمین ناسا، در نشستی بر اهمیت خرید داده‌های ماهواره‌ای تجاری تهیه‌شده از زمین برای تقویت سامانه‌های ماهواره‌ای سازمان‌های...

پربازدیدکننده ترین خبر

تهیه نقشه دمای مزارع از طریق فضا به افزایش تولید منجر خواهد شد

دانشمندان در حال توسعه یک سامانه ماهواره‌ای هستند که دمای هر مزرعه را از فضا ثبت خواهد کرد. هدف٬ بررسی دمای زمین‌های کشاورزی برای رسیدن به تخمین مصرف آب توسط گیاهان و میزان تبخیر آب در مزارع است. این داده‌ها همچنین به نظارت بر میزان آب موجود برای کشت محصولات و وضع زمین‌ها در شرایط خشکسالی کمک خواهد کرد.