1397/09/15

مسابقات شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری در حوزه حقوق فضا

مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین‌المللی دادگستری در حوزه حقوق فضا یادواره قاضی مانفرد لاکس مطابق پرونده سال ۲۰۱۹ توسط موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، پژوهشگاه هوا فضا، دانشگاه شهید بهشتی و حمایت سازمان فضایی ایران برگزار می‌شود. در این مسابقات تیم‌های دو و سه نفره از دانشجویان علاقه‌مند به حوزه حقوق...
 مسابقات شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری در حوزه حقوق فضا

مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین‌المللی دادگستری در حوزه حقوق فضا یادواره قاضی مانفرد لاکس مطابق پرونده سال ۲۰۱۹ توسط موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، پژوهشگاه هوافضا، دانشگاه شهید بهشتی و حمایت سازمان فضایی ایران برگزار می‌شود. در این مسابقات تیم‌های دو و سه نفره از دانشجویان علاقه‌مند به حوزه حقوق فضا با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
رقابت به این نحو خواهد بود که تیم‌های دانشجویی علاقه‌مند بر اساس پرونده فرضی منتشر شده توسط موسسه بین المللی حقوق فضا (IISL) در سال ۲۰۱۹ و مطابق با قواعد برگزاری مسابقات به نگارش و تنظیم لوایح خود می‌پردازند. تیم‌ها موظفند طبق زمانبندی تقویم مسابقات به ثبت و ارسال لوایح خود بپردازند تا فرآیند بررسی لوایح توسط قضات مسابقات به انجام برسد؛ سپس در موعد مقرر تیم‌ها برای ارائه دفاعیات و استدلالات شفاهی خود نزد دادگاه شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری حاضر می‌گردند.
این دادگاه با حضور سه قاضی رسمیت می‌یابد و ارائه کنندگان شفاهی هر تیم در مدت زمان مقرر طبق قواعد برگزاری مسابقات به دفاع از پرونده خود می‌پردازند.
پس از پایان این مسابقات رتبه‌بندی تیم‌ها بر مبنای نمره لوایح کتبی و ارائه شفاهی انجام می‌گردد؛ برترین تیم شرکت کننده که دارای سهمیه شرکت در دور منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه این مسابقات باشد، از حمایت سازمان فضایی ایران جهت حضور در آن مسابقات بهره‌مند خواهد شد.
در راستای بالا رفتن سطح برگزاری این مسابقات، دوره‌های آموزشی و کلاس‌هایی با موضوعات مبانی فنی و حقوقی فضایی در ارتباط با موضوعات مطروح در پرونده سال ۲۰۱۹، مبانی لایحه نویسی و فن ارائه شفاهی برای تیم‌های شرکت کننده که در این مسابقات ثبت نام به عمل آورده‌اند برگزار می‌گردد.
ثبت نام در این مسابقات و شرکت در دوره‌های آموزشی و اردوی علمی رایگان می‌باشد.

داخلی | حقوق فضایی |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

مرکز ملی فضایی رویایی که تعبیر نشد

عمر کوتاه مرکز ملی فضایی سرانجام پس از فراز و نشیب‌های فراوان با نامه‌ای از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور به پایان رسید و کلیه اختیارات این مرکز به جز بخش‌های مرتبط با توسعه فناوری به سازمان فضایی ایران تفویض شد. این تغییر که با عنوان ادغام مرکز ملی فضایی در برخی ستادهای معاونت علمی و تشکیل ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته در رسانه‌های رسمی بازتاب یافت با توجه به روند عملکرد این نهاد کاملا قابل انتظار بود.