1394/10/01

کارگاه آموزشی سامانه‌های حفاظت حرارتی

آژانس فضایی اروپا (ESA)، هشتمین کارگاه آموزشی "سامانه‌های حفاظت حرارتی و ساختارهای دارای حرارت بالا" را در روزهای ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در نوردویک هلند برگزار می‌کند. حوزه فضای پاک، شامل بازگرداندن زباله‌های فضایی (طبیعی و ساخته بشر) و بررسی مواد از رده خارج شده (الزام جایگزینی مواد اولیه مشکل‌ساز)؛...
کارگاه آموزشی سامانه‌های حفاظت حرارتی
آژانس فضایی اروپا (ESA)، هشتمین کارگاه آموزشی "سامانه‌های حفاظت حرارتی و ساختارهای دارای حرارت بالا" را در روزهای ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در نوردویک هلند برگزار می‌کند. حوزه فضای پاک، شامل بازگرداندن زباله‌های فضایی (طبیعی و ساخته بشر) و بررسی مواد از رده خارج شده (الزام جایگزینی مواد اولیه مشکل‌ساز)؛ مینه‌های کاربردی سامانه‌های حفاظت حرارتی و ساختارهای دارای حرارت بالا؛فناوری ساخت، مونتاژ و یکپارچه‌سازی سامانه‌های حفاظت حرارتی؛ از جمله موضوعاتی هستند که در کارگاه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 
منبع: congrexprojects

رویدادها |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

تهیه نقشه دمای مزارع از طریق فضا به افزایش تولید منجر خواهد شد

دانشمندان در حال توسعه یک سامانه ماهواره‌ای هستند که دمای هر مزرعه را از فضا ثبت خواهد کرد. هدف٬ بررسی دمای زمین‌های کشاورزی برای رسیدن به تخمین مصرف آب توسط گیاهان و میزان تبخیر آب در مزارع است. این داده‌ها همچنین به نظارت بر میزان آب موجود برای کشت محصولات و وضع زمین‌ها در شرایط خشکسالی کمک خواهد کرد.