آخرین خبر

کارگاه آشنایی با اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای برگزار می‌شود

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس قصد دارد «کارگاه آشنایی با اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای» را برگزار نماید.

چند رسانه ای

تصاویری از خورشید گرفتگی در داخل و خارج از کشور

صبحگاه امروز ۲۶دسامبر۲۰۱۹ (۵دی۱۳۹۸) خورشید در حالی طلوع کرد که ماه بخشی از آن را پوشانده بود؛ رویدادی که در سراسر کشورمان به‌صورت جزئی مشاهده شد. همچنین این خورشید گرفتگی در این خورشید گرفتگی در مناطقی...