آخرین خبر

لغو پرتاب ماهواره جاسوسی امریکا به فضا

در ایالت کالیفرنیا امریکا پرتاب یک ماهواره‌بر با یک ماهوارۀ جاسوسی امریکا به فضا لغو شد. پرتاب ماهواره‌بر دلتا ۲ (Delta2) با یک ماهواره جاسوسی نظامی و امنیتی امریکا، هفت ثانیه قبل از پرتاب به فضا به تعویق...

پربازدیدترین

لغو پرتاب ماهواره جاسوسی امریکا به فضا

در ایالت کالیفرنیا امریکا پرتاب یک ماهواره‌بر با یک ماهوارۀ جاسوسی امریکا به فضا لغو شد. پرتاب ماهواره‌بر دلتا ۲ (Delta2) با یک ماهواره جاسوسی نظامی و امنیتی امریکا، هفت ثانیه قبل از پرتاب به فضا به تعویق...