آخرین خبر

فضاپیمای محرمانه چین با موفقیت روی زمین فرود آمد

فضاپیمای محرمانه چین که روز ۴سپتامبر (۱۴شهریور) به‌منظور انجام برخی آزمایش‌ها راهی مدار زمین شده بود، پس از دو روز پرواز در فضا با موفقیت در محل تعیین‌شده فرود آمد. این فضاپیمای آزمایشی با قابلیت استفاده...

دیدگاه

فعلا نگران جاسوسی ماهواره‌ای نباشید!

وجود ماهواره‌های متعدد سنجش از دور در فضا گاهی باعث نگرانی مردم از بابت جاسوسی می‌شود؛ اما این نگرانی تا چه حد ضرورت دارد؟

گزارش

فعلا نگران جاسوسی ماهواره‌ای نباشید!

وجود ماهواره‌های متعدد سنجش از دور در فضا گاهی باعث نگرانی مردم از بابت جاسوسی می‌شود؛ اما این نگرانی تا چه حد ضرورت دارد؟