آخرین خبر

تعقیب ماهواره جاسوسی آمریکا توسط ماهواره روسی

یک ماهواره روسی به نام کاسموس ۲۵۴۲ (Kosmos 2542) اخیراً به ماهواره جاسوسی آمریکا نزدیک شده و نگرانی‌هایی را در ایالات متحده به‌وجود آورده است.

دیدگاه

فعلا نگران جاسوسی ماهواره‌ای نباشید!

وجود ماهواره‌های متعدد سنجش از دور در فضا گاهی باعث نگرانی مردم از بابت جاسوسی می‌شود؛ اما این نگرانی تا چه حد ضرورت دارد؟

گزارش

فعلا نگران جاسوسی ماهواره‌ای نباشید!

وجود ماهواره‌های متعدد سنجش از دور در فضا گاهی باعث نگرانی مردم از بابت جاسوسی می‌شود؛ اما این نگرانی تا چه حد ضرورت دارد؟