آخرین خبر

تصویر رصدخانه اروپا از یک کهکشان فعال

این تصویر توسط رصدخانه جنوبی اروپا (European Southern Observatory) به‌ثبت رسیده و در آن کهکشانی با نام ESO 253-3 مشاهده می‌شود. ESO 253-3 دارای قابل پیش‌بینی‌ترین و پرتکرارترین شراره‌هایی است که دانشمندان...

دیدگاه

تاریخچه تکاملی حیات؛ نخستین سلول‌ها

آیا می‌دانستید اولین پلیمرها بعد از تشکیل می‌توانستند به‌صورت خود‌به‌خودی جمع شده و به ساختارهای پیچیده‌تری تبدیل شوند؟! دانشمندان توانسته‌اند پروتوبیونت‌های (سلول‌های اولیه) مختلفی را بسازند که اجتماعی...

چند رسانه ای

تصویر رصدخانه اروپا از یک کهکشان فعال

این تصویر توسط رصدخانه جنوبی اروپا (European Southern Observatory) به‌ثبت رسیده و در آن کهکشانی با نام ESO 253-3 مشاهده می‌شود. ESO 253-3 دارای قابل پیش‌بینی‌ترین و پرتکرارترین شراره‌هایی است که دانشمندان...

گزارش

تصویر رصدخانه اروپا از یک کهکشان فعال

این تصویر توسط رصدخانه جنوبی اروپا (European Southern Observatory) به‌ثبت رسیده و در آن کهکشانی با نام ESO 253-3 مشاهده می‌شود. ESO 253-3 دارای قابل پیش‌بینی‌ترین...

مقاله

تصویر رصدخانه اروپا از یک کهکشان فعال

این تصویر توسط رصدخانه جنوبی اروپا (European Southern Observatory) به‌ثبت رسیده و در آن کهکشانی با نام ESO 253-3 مشاهده می‌شود. ESO 253-3 دارای قابل پیش‌بینی‌ترین...

یادداشت

تصویر رصدخانه اروپا از یک کهکشان فعال

این تصویر توسط رصدخانه جنوبی اروپا (European Southern Observatory) به‌ثبت رسیده و در آن کهکشانی با نام ESO 253-3 مشاهده می‌شود. ESO 253-3 دارای قابل پیش‌بینی‌ترین...

گفتگو

تصویر رصدخانه اروپا از یک کهکشان فعال

این تصویر توسط رصدخانه جنوبی اروپا (European Southern Observatory) به‌ثبت رسیده و در آن کهکشانی با نام ESO 253-3 مشاهده می‌شود. ESO 253-3 دارای قابل پیش‌بینی‌ترین...