آخرین خبر

اندازه‌گیری تغییرات حجم آب برخی سدهای کشور نسبت به سال گذشته با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

بارش‌های بهار امسال موجب شد به حجم آب موجود در مخازن بسیاری از سدهای کشور افزوده شود و بنابراین سطح دریاچه‌های این سدها گسترش چشم‌گیری یابد. تغییر سطح اَب این دریاچه‌ها در تصاویر ماهواره‌ای مشخص بوده...

دیدگاه

رویکرد اخذ هزینه از اپراتورهای ماهواره‌ای به‌جای راهکارهای فنی در مقابله با مشکل زباله‌های فضایی

محققان دانشگاه کلرادو بولدر (University of Colorado Boulder) آمریکا طی مطالعه جدیدی اعلام کرده‌اند اخذ هزینه از اپراتورهای ماهواره‌ای راهی مؤثرتر از تلاش برای خارج کردن ماهواره‌های از کارافتاده و قدیمی...

چند رسانه ای

تشخیص لکه‌های نفتی در خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای راداری به شناسایی و پایش لکه‌های نفتی برای مناطق نفت‌خیز خلیج فارس پرداخته است. با بهره‌گیری از تصاویر راداری ماهواره سنتینل-۱ (Sentinel-1)...

گزارش

تشخیص لکه‌های نفتی در خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای راداری به شناسایی و پایش لکه‌های نفتی برای مناطق نفت‌خیز خلیج فارس پرداخته است. با...

مقاله

تشخیص لکه‌های نفتی در خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای راداری به شناسایی و پایش لکه‌های نفتی برای مناطق نفت‌خیز خلیج فارس پرداخته است. با...

یادداشت

رویکرد اخذ هزینه از اپراتورهای ماهواره‌ای به‌جای راهکارهای فنی در مقابله با مشکل زباله‌های فضایی

محققان دانشگاه کلرادو بولدر (University of Colorado Boulder) آمریکا طی مطالعه جدیدی اعلام کرده‌اند اخذ هزینه از اپراتورهای ماهواره‌ای راهی مؤثرتر از تلاش...

گفتگو

تشخیص لکه‌های نفتی در خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای راداری به شناسایی و پایش لکه‌های نفتی برای مناطق نفت‌خیز خلیج فارس پرداخته است. با...