آخرین خبر

ویدئوی طراحی موتور «آرش ۲۴»

پژوهشگاه فضایی ایران اخیراً از اتمام کار ساخت موتور فضایی پیشرفته‌‌ای به‌نام «آرش» خبر داده است که برای انتقال مداری ماهواره به‌کار می‌رود.

دیدگاه

گزارش لحظه به لحظه پرتاب ماهواره ظفر توسط ماهواره‌بر سیمرغ

ساعت ۱۵:۴۵ یكشنبه ۲۰بهمن۹۸، ورودی پایگاه فضایی امام خمینی(ره) در كویر سمنان. گوشی، دوربین، فلش و هر نوع وسیله الكتریكی را پیش از ورود به پایگاه پرتاب تحویل می‌دهیم. وارد منطقه‌ای نظامی می‌شویم كه تا پیش...

چند رسانه ای

ویدئوی طراحی موتور «آرش ۲۴»

پژوهشگاه فضایی ایران اخیراً از اتمام کار ساخت موتور فضایی پیشرفته‌‌ای به‌نام «آرش» خبر داده است که برای انتقال مداری ماهواره به‌کار می‌رود.

گزارش

ویدئوی طراحی موتور «آرش ۲۴»

پژوهشگاه فضایی ایران اخیراً از اتمام کار ساخت موتور فضایی پیشرفته‌‌ای به‌نام «آرش» خبر داده است که برای انتقال مداری ماهواره به‌کار می‌رود.

مقاله

ویدئوی طراحی موتور «آرش ۲۴»

پژوهشگاه فضایی ایران اخیراً از اتمام کار ساخت موتور فضایی پیشرفته‌‌ای به‌نام «آرش» خبر داده است که برای انتقال مداری ماهواره به‌کار می‌رود.

یادداشت

ویدئوی طراحی موتور «آرش ۲۴»

پژوهشگاه فضایی ایران اخیراً از اتمام کار ساخت موتور فضایی پیشرفته‌‌ای به‌نام «آرش» خبر داده است که برای انتقال مداری ماهواره به‌کار می‌رود.

گفتگو

ویدئوی طراحی موتور «آرش ۲۴»

پژوهشگاه فضایی ایران اخیراً از اتمام کار ساخت موتور فضایی پیشرفته‌‌ای به‌نام «آرش» خبر داده است که برای انتقال مداری ماهواره به‌کار می‌رود.