آخرین خبر

آرشیو ۴۰ساله تصاویر ماهواره‌ای به بخش خصوصی سپرده می‌شود

رییس سازمان فضایی ایران گفت:«آرشیوی غنی از داده‌های ماهواره‌ای از ۴۰ سال پیش تاکنون در سازمان فضایی ایران وجود دارد که برای انجام تحلیل‌های کارشناسی در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد». مرتضی براری در صفحه...

دیدگاه

مشکلات حقوقی گریبانگیر توریسم فضایی می‌شود

با اعلام برنامه ساخت اولین هتل فضایی در مدار LEO، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد توریسم فضایی به وجود آمده است. ایستگاه آرورا (Aurora Station) که توسط استارت‌آپ آمریکایی اوریون اسپن (Orion Span) برای پرتاب...

چند رسانه ای

آرشیو ۴۰ساله تصاویر ماهواره‌ای به بخش خصوصی سپرده می‌شود

رییس سازمان فضایی ایران گفت:«آرشیوی غنی از داده‌های ماهواره‌ای از ۴۰ سال پیش تاکنون در سازمان فضایی ایران وجود دارد که برای انجام تحلیل‌های کارشناسی در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد». مرتضی براری در صفحه...

گزارش

آرشیو ۴۰ساله تصاویر ماهواره‌ای به بخش خصوصی سپرده می‌شود

رییس سازمان فضایی ایران گفت:«آرشیوی غنی از داده‌های ماهواره‌ای از ۴۰ سال پیش تاکنون در سازمان فضایی ایران وجود دارد که برای انجام تحلیل‌های کارشناسی در...

مقاله

آرشیو ۴۰ساله تصاویر ماهواره‌ای به بخش خصوصی سپرده می‌شود

رییس سازمان فضایی ایران گفت:«آرشیوی غنی از داده‌های ماهواره‌ای از ۴۰ سال پیش تاکنون در سازمان فضایی ایران وجود دارد که برای انجام تحلیل‌های کارشناسی در...

یادداشت

مشکلات حقوقی گریبانگیر توریسم فضایی می‌شود

با اعلام برنامه ساخت اولین هتل فضایی در مدار LEO، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد توریسم فضایی به وجود آمده است. ایستگاه آرورا (Aurora Station) که توسط استارت‌آپ...

گفتگو

آرشیو ۴۰ساله تصاویر ماهواره‌ای به بخش خصوصی سپرده می‌شود

رییس سازمان فضایی ایران گفت:«آرشیوی غنی از داده‌های ماهواره‌ای از ۴۰ سال پیش تاکنون در سازمان فضایی ایران وجود دارد که برای انجام تحلیل‌های کارشناسی در...