آخرین خبر

توریسم فضایی در صنعت فضا چه مسیری را طی کرد؟

انسان‌ها مدت‌ها است که مرزهای خارج از کره زمین را مقصد نهایی می‌دانند و در همین راستا بسیاری از کشورها در پی تقویت تجهیزات خود برای اکتشاف و استقرار در فضا هستند. ازاین‌رو رقابت بر سر رفتن به فضا باعث...

دیدگاه

رفع قوانین ضد توسعه؛ انتظار بخش فضایی کشور از مجلس شورای اسلامی

انتخابات مجلس شورای اسلامی نه تنها واقعه‌ای مهم در فضای سیاسی کشور است بلکه می‌تواند آثار عمیقی بر توسعه علمی، به ویژه بخش فضایی ایران داشته باشد چرا که تحقیقات انجام شده در دفتر مطالعات فضایی اسپاش نشان...

پربازدیدترین

فناوری اطلاعات؛ کلیدکسب برتری در صنعت فضایی

شرکت تحقیقات علمی لایدوس (Leidos) واقع در ایالت ویرجینیا اعلام کرد با هدف پیشرفت و موفقیت در حوزه‌های «اَبَرصوت» (Hypersonic)، حسگرهای پیشرفته و همچنین راهکارها و راه‌حل‌هایی که استقلال و عدم وابستگی‌...

چند رسانه ای

فناوری اطلاعات؛ کلیدکسب برتری در صنعت فضایی

شرکت تحقیقات علمی لایدوس (Leidos) واقع در ایالت ویرجینیا اعلام کرد با هدف پیشرفت و موفقیت در حوزه‌های «اَبَرصوت» (Hypersonic)، حسگرهای پیشرفته و همچنین راهکارها و راه‌حل‌هایی که استقلال و عدم وابستگی‌...

گزارش

فناوری اطلاعات؛ کلیدکسب برتری در صنعت فضایی

شرکت تحقیقات علمی لایدوس (Leidos) واقع در ایالت ویرجینیا اعلام کرد با هدف پیشرفت و موفقیت در حوزه‌های «اَبَرصوت» (Hypersonic)، حسگرهای پیشرفته و همچنین...

مقاله

فناوری اطلاعات؛ کلیدکسب برتری در صنعت فضایی

شرکت تحقیقات علمی لایدوس (Leidos) واقع در ایالت ویرجینیا اعلام کرد با هدف پیشرفت و موفقیت در حوزه‌های «اَبَرصوت» (Hypersonic)، حسگرهای پیشرفته و همچنین...

یادداشت

فناوری اطلاعات؛ کلیدکسب برتری در صنعت فضایی

شرکت تحقیقات علمی لایدوس (Leidos) واقع در ایالت ویرجینیا اعلام کرد با هدف پیشرفت و موفقیت در حوزه‌های «اَبَرصوت» (Hypersonic)، حسگرهای پیشرفته و همچنین...

گفتگو

فناوری اطلاعات؛ کلیدکسب برتری در صنعت فضایی

شرکت تحقیقات علمی لایدوس (Leidos) واقع در ایالت ویرجینیا اعلام کرد با هدف پیشرفت و موفقیت در حوزه‌های «اَبَرصوت» (Hypersonic)، حسگرهای پیشرفته و همچنین...