آخرین خبر

ارائه نسخه آزمایشی اینترنت ماهواره‌ای اسپیس‌ایکس در کانادا آغاز می‌شود

مقامات دولتی کانادا اجازه ارائه نسخه آزمایشی خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک (Starlink) متعلق به شرکت آمریکایی اسپیس‌ایکس (SpaceX) در این کشور را صادر کردند. این امر طی درخواست اسپیس‌ایکس از مقامات...

دیدگاه

منشأ و تاریخچه تکاملی حیات

اخترزیست‌شناسی یک رشته تحقیقاتی است که کار آن مطالعه و بررسی حیات در کیهان می‌باشد؛ زمینه تحقیقاتی چند رشته‌ای که حوزه‌ آن شامل بررسی و جستجو برای محیط‌های سکونت‌پذیر در منظومه شمسی و همین‌طور سیاره‌های...

چند رسانه ای

درخواست کارشناسان از دولت آمریکا برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های انرژی خورشیدی فضاپایه

شرکت فضایی عام‌المنفعه ائرو اسپیس (.The Aerospace Corp) در ایالات متحده خواستار همکاری دولت با بخش خصوصی و شرکای بین‌المللی به‌منظور توسعه فناوری‌های انرژی خورشیدی فضاپایه شده؛ امری که با توجه به اثرات...

گزارش

درخواست کارشناسان از دولت آمریکا برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های انرژی خورشیدی فضاپایه

شرکت فضایی عام‌المنفعه ائرو اسپیس (.The Aerospace Corp) در ایالات متحده خواستار همکاری دولت با بخش خصوصی و شرکای بین‌المللی به‌منظور توسعه فناوری‌های...

مقاله

منشأ و تاریخچه تکاملی حیات

اخترزیست‌شناسی یک رشته تحقیقاتی است که کار آن مطالعه و بررسی حیات در کیهان می‌باشد؛ زمینه تحقیقاتی چند رشته‌ای که حوزه‌ آن شامل بررسی و جستجو برای محیط‌های...

یادداشت

درخواست کارشناسان از دولت آمریکا برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های انرژی خورشیدی فضاپایه

شرکت فضایی عام‌المنفعه ائرو اسپیس (.The Aerospace Corp) در ایالات متحده خواستار همکاری دولت با بخش خصوصی و شرکای بین‌المللی به‌منظور توسعه فناوری‌های...

گفتگو

درخواست کارشناسان از دولت آمریکا برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های انرژی خورشیدی فضاپایه

شرکت فضایی عام‌المنفعه ائرو اسپیس (.The Aerospace Corp) در ایالات متحده خواستار همکاری دولت با بخش خصوصی و شرکای بین‌المللی به‌منظور توسعه فناوری‌های...