آخرین خبر

پنجمین پرتاب ماهواره‌های منظومه استارلینک با خسارت همراه شد

شرکت اسپیس‌ایکس (SpaceX) محموله دیگری از ماهواره‌های اینترنتی منظومه استارلینک (Starlink) را به مدار زمین فرستاد. طی این مأموریت که پنجمین پرتاب این شرکت برای برقراری منظومه مذکور محسوب می‌شود، ۶۰ ماهواره...

دیدگاه

گزارش لحظه به لحظه پرتاب ماهواره ظفر توسط ماهواره‌بر سیمرغ

ساعت ۱۵:۴۵ یكشنبه ۲۰بهمن۹۸، ورودی پایگاه فضایی امام خمینی(ره) در كویر سمنان. گوشی، دوربین، فلش و هر نوع وسیله الكتریكی را پیش از ورود به پایگاه پرتاب تحویل می‌دهیم. وارد منطقه‌ای نظامی می‌شویم كه تا پیش...

چند رسانه ای

راکت لب تاسواره ناسا را برای بررسی ناوبری با کمک ماه به فضا می‌فرستد

شرکت راکت لب (Rocket Lab) قصد دارد اوایل سال ۲۰۲۱ تاسواره ناسا با نام کپستون (CAPSTONE) را به مدار ماه انتقال دهد. این تاسواره ۲۵ کیلوگرمی سوار بر حامل فضایی الکترون (Electron) این شرکت و از مرکز پروازهای...

گزارش

راکت لب تاسواره ناسا را برای بررسی ناوبری با کمک ماه به فضا می‌فرستد

شرکت راکت لب (Rocket Lab) قصد دارد اوایل سال ۲۰۲۱ تاسواره ناسا با نام کپستون (CAPSTONE) را به مدار ماه انتقال دهد. این تاسواره ۲۵ کیلوگرمی سوار بر حامل...

مقاله

راکت لب تاسواره ناسا را برای بررسی ناوبری با کمک ماه به فضا می‌فرستد

شرکت راکت لب (Rocket Lab) قصد دارد اوایل سال ۲۰۲۱ تاسواره ناسا با نام کپستون (CAPSTONE) را به مدار ماه انتقال دهد. این تاسواره ۲۵ کیلوگرمی سوار بر حامل...

یادداشت

راکت لب تاسواره ناسا را برای بررسی ناوبری با کمک ماه به فضا می‌فرستد

شرکت راکت لب (Rocket Lab) قصد دارد اوایل سال ۲۰۲۱ تاسواره ناسا با نام کپستون (CAPSTONE) را به مدار ماه انتقال دهد. این تاسواره ۲۵ کیلوگرمی سوار بر حامل...

گفتگو

راکت لب تاسواره ناسا را برای بررسی ناوبری با کمک ماه به فضا می‌فرستد

شرکت راکت لب (Rocket Lab) قصد دارد اوایل سال ۲۰۲۱ تاسواره ناسا با نام کپستون (CAPSTONE) را به مدار ماه انتقال دهد. این تاسواره ۲۵ کیلوگرمی سوار بر حامل...