آخرین خبر

انتشار فراخوان بورسیه کارشناسی‌ارشد و دکترای سازمان فضایی اپسکو

سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه موسوم به اپسکو (APSCO) با توجه به مشارکت دانشگاه NPU کشور چین در برنامه مشترک بورسیه این سازمان و شورای بورسیه تحصیلی چین (China Scholarship Council)،‌ نسبت به...

دیدگاه

چه مسیری پیش روی آینده سنجش از دور ماهواره‌ایست؟

سنجش از دور ماهواره‌ای یک صنعت جهانی است که آغاز آن به ابتدای فعالیت ماهواره‌های سنجشی لندست (Landsat) بازمی‌گردد. با روند سریع خصوصی‌سازی این صنعت، کشمکش‌هایی میان سیاست‌های بخش تجاری و قوانین ملی به‌وجود...

چند رسانه ای

انتشار فراخوان بورسیه کارشناسی‌ارشد و دکترای سازمان فضایی اپسکو

سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه موسوم به اپسکو (APSCO) با توجه به مشارکت دانشگاه NPU کشور چین در برنامه مشترک بورسیه این سازمان و شورای بورسیه تحصیلی چین (China Scholarship Council)،‌ نسبت به...

گزارش

چه مسیری پیش روی آینده سنجش از دور ماهواره‌ایست؟

سنجش از دور ماهواره‌ای یک صنعت جهانی است که آغاز آن به ابتدای فعالیت ماهواره‌های سنجشی لندست (Landsat) بازمی‌گردد. با روند سریع خصوصی‌سازی این صنعت، کشمکش‌هایی...

مقاله

انتشار فراخوان بورسیه کارشناسی‌ارشد و دکترای سازمان فضایی اپسکو

سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه موسوم به اپسکو (APSCO) با توجه به مشارکت دانشگاه NPU کشور چین در برنامه مشترک بورسیه این سازمان و شورای بورسیه...

یادداشت

انتشار فراخوان بورسیه کارشناسی‌ارشد و دکترای سازمان فضایی اپسکو

سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه موسوم به اپسکو (APSCO) با توجه به مشارکت دانشگاه NPU کشور چین در برنامه مشترک بورسیه این سازمان و شورای بورسیه...

گفتگو

انتشار فراخوان بورسیه کارشناسی‌ارشد و دکترای سازمان فضایی اپسکو

سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه موسوم به اپسکو (APSCO) با توجه به مشارکت دانشگاه NPU کشور چین در برنامه مشترک بورسیه این سازمان و شورای بورسیه...