آخرین خبر

تمدید مهلت ارسال آثار به گردهمایی منجمان آماتور

مهلت ارسال مقالات و تصاویر به دومین گردهمایی ملی منجمان آماتور ایران تا ۲۲بهمن تمدید شد. کمیته توسعه ملی انجمن نجوم ایران با همکاری انجمن نجوم آیاز، دومین گردهمایی ملی منجمان آماتور ایران را طی روزهای...

دیدگاه

گزارش لحظه به لحظه پرتاب ماهواره ظفر توسط ماهواره‌بر سیمرغ

ساعت ۱۵:۴۵ یكشنبه ۲۰بهمن۹۸، ورودی پایگاه فضایی امام خمینی(ره) در كویر سمنان. گوشی، دوربین، فلش و هر نوع وسیله الكتریكی را پیش از ورود به پایگاه پرتاب تحویل می‌دهیم. وارد منطقه‌ای نظامی می‌شویم كه تا پیش...

چند رسانه ای

تمدید مهلت ارسال آثار به گردهمایی منجمان آماتور

مهلت ارسال مقالات و تصاویر به دومین گردهمایی ملی منجمان آماتور ایران تا ۲۲بهمن تمدید شد. کمیته توسعه ملی انجمن نجوم ایران با همکاری انجمن نجوم آیاز، دومین گردهمایی ملی منجمان آماتور ایران را طی روزهای...

گزارش

گزارش لحظه به لحظه پرتاب ماهواره ظفر توسط ماهواره‌بر سیمرغ

ساعت ۱۵:۴۵ یكشنبه ۲۰بهمن۹۸، ورودی پایگاه فضایی امام خمینی(ره) در كویر سمنان. گوشی، دوربین، فلش و هر نوع وسیله الكتریكی را پیش از ورود به پایگاه پرتاب تحویل...

مقاله

تمدید مهلت ارسال آثار به گردهمایی منجمان آماتور

مهلت ارسال مقالات و تصاویر به دومین گردهمایی ملی منجمان آماتور ایران تا ۲۲بهمن تمدید شد. کمیته توسعه ملی انجمن نجوم ایران با همکاری انجمن نجوم آیاز، دومین...

یادداشت

تمدید مهلت ارسال آثار به گردهمایی منجمان آماتور

مهلت ارسال مقالات و تصاویر به دومین گردهمایی ملی منجمان آماتور ایران تا ۲۲بهمن تمدید شد. کمیته توسعه ملی انجمن نجوم ایران با همکاری انجمن نجوم آیاز، دومین...

گفتگو

تمدید مهلت ارسال آثار به گردهمایی منجمان آماتور

مهلت ارسال مقالات و تصاویر به دومین گردهمایی ملی منجمان آماتور ایران تا ۲۲بهمن تمدید شد. کمیته توسعه ملی انجمن نجوم ایران با همکاری انجمن نجوم آیاز، دومین...